Risk değerlendirmesi

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği gereği İşletmenizin tehlike sınıfına göre işletmeniz için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı A, B, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını görevlendirmekteyiz.

Hazırlanan detaylı rapor şu andaki uygulamaları iyileştirici pratik tavsiyeler ve ileriki faaliyetlerin denetlenmesi için önerilen modeller içerir. Bu şekilde verim artışı, gelir ve kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi, devamsızlığın azaltılması, daha kaliteli iş sağlığı ve güvenliği programları, pozitif şirket kültürünün aşılanması ve hukuka uygunluk sağlanır.

İşyerlerine  İş Güvenliği Uzmanlığı danışmanlığı vermekteyiz ve yönetmelikle yerine getirilmesi gereken çalışmaları tamamlamaktayız.

Yapılan Çalışmalardan Bazıları;


- İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.
- Periyodik ve rastgele denetimler yapılıp raporlanması.
- İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi.
- Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi.
- Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının hazırlanması.
- İş güvenliği prosedürlerinin ve iç yönetmeliklerin hazırlanması.
- İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması.