Olay Ağacı Analizi Eğitimi

(Event Tree Analysis - ETA) 1 Gün)

İstenmeyen olayların etkileri değerlendirebilecek ve olasılık hesaplamalarını yapabileceksiniz

Programın Amacı

Katılımcılara, Olay Ağacı Analizi (ETA) standardı olan IEC 62502’ye göre uygulama alanlarından başlayarak, sırasıyla tasarım sırasında ve proses sırasındaki çalışmalarla istenmeyen olayların sonuçlarını görebilme ve değerlendirebilme için birer araçtır. Bu aracı çalışmalarında nasıl kullanılabileceğini aktarmak ve örnek uygulamalarla yapılan çalışmaları pekiştirmek.

 

Program Çıktısı

Program sonunda, katılımcılar, istenmeyen olayların etkileri değerlendirebilecek ve olasılık hesaplamaları yapabilecekler.

 

Programa Kimler Katılabilir?

İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler,

İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri

Kimya/ Elektrik / Makine Mühendisler ve Teknikerler, Diğer Alanlarda Çalışanlar

 

Eğitim İçeriği

- Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis - ETA) IEC-62502 metodolojisinin anlatılması,

- Kapsam, İçeriği, Uygulama Kriterleri ve Diğer tekniklerle entegre edilmesi,

- Örnek Uygulamaların yapılması,

- Senaryolarının Kök Neden ve Sonuç Analizi Teknikleri Modülü içinde kullanılması,

- Terimler, Semboller ve Tanımlar,

- Olay ağacı açıklaması ve yapısı,

- Diğer güvenilirlik analiz teknikleriyle kombinasyonlar,

- Gelişme ve değerlendirme,

- Gerekli sistem bilgileri,

- Hata ağacı grafiksel anlatımı ve yapısı,

- Olay ağacının gelişimi ve değerlendirilmesi,

- Olay ağacı yapımı,

- Olay ağacı analizinde başarısızlık oranı hesaplama,

- Olay ağacında tanımlama ve etiketleme,

- Paralel, aktif yedeklemenin olay ağacı gösterimi,

- Farklı kapı tiplerini gösteren olay ağacı örnekleri oluşturma,

- Sistem veya ilgi konusu etkinliğin tanımı,

- İlgili başlatıcı olayların tanımlanması,

- Etki azaltma faktörlerinin ve fiziksel fenomenin tanımlanması,

- Başlatma olayının ilerlemesini etkileyebilecek çeşitli azaltma faktörlerini belirleyin,

- Dizilerin ve sonuçların tanımı ve miktarları,

- Sonuçların analizi,

- Olay Ağacı sonuçlarının kullanımı.